Digitális melléklet Zakariás Erzsébet Képek könyve. Táj- és kultúrtörténet képekben című könyvéhez

Supliment digital al volumului Zakariás Erzsébet: Cartea imaginilor. Istoria peisajului și a culturii în imagini

Digital Appendix to Zakariás Erzsébet: The Book of Pictures. History of landscape and culture in images

03_img1986.jpg Kenderfeldolgozó eszközök: gereben vagy héhel (2, 8, 9: román)ThumbnailsTilolás. Dévai csángótelep
Cím
Kenderfeldolgozó eszközök
Forrás
Lükő Gábor: A moldvai csángók kendermunkája • Néprajzi Értesítő • 1934 • 3–4. sz./XXV. 97. o.
Titlu
Unelte pentru prelucrarea cânepii
Sursă
Gábor Lükő, Fazele muncii cu cânepa a ceangăilor din Moldova • Buletin de folclor • 1934 • nr. 3–4/XXV, p. 97
Title
Intruments for processing hemp
Source
Gábor Lükő: Hempworks of Csango Hungarians of Moldova • The Ethnographic Bulletin • 1934 • nr. 3–4/XXV, p. 97