Digitális melléklet Zakariás Erzsébet Képek könyve. Táj- és kultúrtörténet képekben című könyvéhez

Supliment digital al volumului Zakariás Erzsébet: Cartea imaginilor. Istoria peisajului și a culturii în imagini

Digital Appendix to Zakariás Erzsébet: The Book of Pictures. History of landscape and culture in images

49_img1122.jpg Az Olt forrásvidéke Csíkszentdomokos felőlThumbnailsGazdasági épületek
Cím
Bitai ritka fonású ráktartó
Forrás
Sztripszky Hiador: Adatok Erdély őshalászatához • Néprajzi Értesítő • 1902 • 9. sz./III. 174. o.
Titlu
Coș pentru raci din Bita
Sursă
Hiador Sztripszky, Contribuții la pescuitul arhaic din Transilvania • Buletin de folclor • 1902 • nr.9 /III, p. 174
Title
Loosely woven basket for holding crabs from Bita
Source
Hiador Sztripszky: Data about Ancient Fishing in Transylvania • The Ethnographic Bulletin • 1902 • nr.9 /III, p. 174