Digitális melléklet Zakariás Erzsébet Képek könyve. Táj- és kultúrtörténet képekben című könyvéhez

Supliment digital al volumului Zakariás Erzsébet: Cartea imaginilor. Istoria peisajului și a culturii în imagini

Digital Appendix to Zakariás Erzsébet: The Book of Pictures. History of landscape and culture in images

45_img1118.jpg Székely kályhacsempékThumbnailsSírkő Árkosról, Nagyborosnyóról
Cím
Lemhényi varsa
Forrás
Sztripszky Hiador: Adatok Erdély őshalászatához • Néprajzi Értesítő • 1902 • 9. sz./III. 173. o.
Titlu
Vârșă din Lemnia
Sursă
Hiador Sztripszky, Contribuții la pescuitul arhaic din Transilvania • Buletin de folclor • 1902 • nr.9 /III, p. 173
Title
Fishing net from Lemnia
Source
Hiador Sztripszky: Data about Ancient Fishing in Transylvania • The Ethnographic Bulletin • 1902 • nr.9 /III, p. 173