Digitális melléklet Zakariás Erzsébet Képek könyve. Táj- és kultúrtörténet képekben című könyvéhez

Supliment digital al volumului Zakariás Erzsébet: Cartea imaginilor. Istoria peisajului și a culturii în imagini

Digital Appendix to Zakariás Erzsébet: The Book of Pictures. History of landscape and culture in images

04_3153.jpg Szamárszúró acél Pojána (Szeben megye)ThumbnailsHímes tojások (6,7 román)
Cím
Vándorló sztina
Forrás
Sebők Samu: Vándorló sztinák a Hortobágyi hegyekben • Néprajzi Értesítő • 1905 • 1. sz./VI. 51. o.
Titlu
Stână mobilă
Sursă
Samu Sebők, Stâne migrătoare în Dealurile Hârtibaciului • Buletin de folclor • 1905 • nr. 1/VI, p. 51
Title
Mobile sheepfold
Source
Samu Sebők: Mobile Sheepfolds in the Hills of Hortobágy • The Ethnographic Bulletin • 1905 • nr. 1/VI, p. 51