Digitális melléklet Zakariás Erzsébet Képek könyve. Táj- és kultúrtörténet képekben című könyvéhez

Supliment digital al volumului Zakariás Erzsébet: Cartea imaginilor. Istoria peisajului și a culturii în imagini

Digital Appendix to Zakariás Erzsébet: The Book of Pictures. History of landscape and culture in images

073_img2252.jpg Hunyad megyei románok a Zsil völgyébőlThumbnailsVajdahunyad vára 1867-ben
Cím
Az Emberszikla a Vida-patak mentén
Forrás
Magyarország vármegyéi és városai. Bihar vármegye és Nagyvárad • 1901 • 131. o.
Titlu
Stânca în formă de om în Valea Vida
Sursă
Comitatele și orașele Ungariei. Comitatul Bihor și Oradea Mare • 1901 • p. 131
Title
Man-shaped Rock in Cadului Valley
Source
Hungary’s Counties and Cities. Bihor County and Oradea • 1901 • p. 131