Digitális melléklet Zakariás Erzsébet Képek könyve. Táj- és kultúrtörténet képekben című könyvéhez

Supliment digital al volumului Zakariás Erzsébet: Cartea imaginilor. Istoria peisajului și a culturii în imagini

Digital Appendix to Zakariás Erzsébet: The Book of Pictures. History of landscape and culture in images

12_img1655.jpg Sírkövek, KöröstárkányThumbnailsIII. (Nagy) István, Moldva fejedelme (1459–1504)
Cím
Díszguzsaly Várhelyről
Forrás
Téglás Gábor: Hunyadmegyei fafaragás • Néprajzi Értesítő • 1906 • 2. sz/VII. 135. o.
Titlu
Furcă de tors ornamentată din Sarmisegetuza
Sursă
Gábor Téglás, Crestături și cioplituri în lemn în comitatul Hunedoara • Buletin de folclor • 1906 • nr. 2/VII, p. 135
Title
Decorated distaff from Sarmisegetuza
Source
Gábor Téglás: Wood Carving in Hunedoara County • The Ethnographic Bulletin • 1906 • nr. 2/VII, p. 135