Digitális melléklet Zakariás Erzsébet Képek könyve. Táj- és kultúrtörténet képekben című könyvéhez

Supliment digital al volumului Zakariás Erzsébet: Cartea imaginilor. Istoria peisajului și a culturii în imagini

Digital Appendix to Zakariás Erzsébet: The Book of Pictures. History of landscape and culture in images

24_img1509.jpg Fatorony, Farnas, Kolozs megyeThumbnailsA vatra-moldavicai görög templom külsején lévő falképek egyike (Konstantinápoly ostroma)
Cím
Cinteremkapuk
Forrás
Szinte Gábor: Kapu a Székelyföldön • Néprajzi Értesítő • 1909 • 1–2. sz./X. 64. o.
Titlu
Porți la intrarea în țintirimul bisericii la Eremitu
Sursă
Gábor Szinte, Poartă în Secuime • Buletin de folclor • 1909 • nr. 1–2/X, p. 64
Title
Gates at the entrance to the cemetary in Eremitu
Source
Gábor Szinte: Szekler Gate • The Ethnographic Bulletin • 1909 • nr. 1–2/X, p. 64